Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Türkiye Gümrük Limitleri 2024 Türkiye’ye Ne Kadar Altın Takı Getirebilirim?

Almanya Namaz Vakitleri 2024 app uygulamasını indirerek Almanya'nın tüm eyalet ve şehirlerine ait güncel Diyanet namaz vakitlerine ulaşabilir, ezan vaktinde ve vakitlerden önce bildirimler alabilirsiniz. İndirmek için tıklayın. Almanya Namaz Vakitleri 2024 App

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın birikimlerini Türkiye’de değerlendirmek amacıyla Türkiye’ye altın takı getirebiliyor. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın getirdikleri bu altın takılar, hem ülke ekonomisine hem de birçok sektöre dolaylı olarak katkıda bulunuyor. Bu yazımızda karayoluyla değil de havayoluyla gelişlerde uygulanan prosedürleri sizlere belirteceğiz. Çünkü karayoluyla giderken Sırbistan, Macaristan ve Bulgaristan geçtiğimiz senelerde birçok kişinin altın takılarına el koydu. Tabii bu el koyulan altın takılar gümrüğe beyan edilmeden kaçak geçirilmeye çalışılan ziynet eşyaları olduğunu da belirtelim. Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Fransa ve Almanya’dan Türkiye’ye ne kadar altın takı getirilmeye izin veriliyor? Türkiye’ye ne kadar alkol ve sigara getirme limiti sınırı ne kadar? Tüm detaylar yazımızda.

Türkiye Gümrük Limitleri 2024 Yılında Ne Kadar Oldu?

4458 sayılı Gümrük Kanununun 167.maddesi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar, 06/07/2011 tarihli ve 2011/39 sayılı Genelgeye göre bir takım yolcu muafiyetleri getirilmiştir. Bu muafiyetlerin kategorileri şu şekildedir;

 • Tütün ve Tütün Ürünleri (Sigara, Puro vs.)
 • Alkollü Ürünler
 • Kozmetik Ürünler (Parfüm, Kolonya vs.
 • Gıda Ürünleri (Çay, Kahve, Çikolata, Şekerleme vs.)
 • Giyim Ürünleri
 • Elektronik ve Dijital Ürünler (Televizyon, LCD, Bilgisayar, GPS vs.)
 • Müzik Aletleri
 • Sağlık Cihazları
 • Mutfak Eşyaları

Türkiye Gümrük Sigara Sınırı Limiti;

 • 600 adet sigara (1 pakette 20 adet varsa 30 paket eder, 1 karton 10 paket olursa 3 karton eder)
 • 100 adet Sigarillolar (her biri 3 gr.dan ağır olmayan purolar)
 • 50 adet Puro
 • 250 gram kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile)
 • 250 gram Pipo tütünü

Türkiye Gümrük Alkol Sınırı Limiti;

 • Alkol derecesi % 22’yi geçen alkol ve alkollü içkiler 1 litre
 • Alkol derecesi % 22’yi geçmeyen alkol ve alkollü içkiler 2 litre

Türkiye Gümrük Gıda Ürünü Sınırı Limiti;

 • 1 kilogram çay
 • 1 kilogram çözülebilir hazır kahve
 • 1 kilogram kahve
 • 1 kilogram çikolata
 • 1 kilogram şeker mamülleri

İsteyen yolcular 1 kg çikolata veya 1 kg şekerden mamul yiyecek haklarının tamamını yani 2 kg’lık hakkı söz konusu eşyadan sadece birisi için kullanabilirler.

Türkiye Gümrük Limitleri 2022 Türkiye'ye Ne Kadar Altın Takı Getirebilirim Türkiye Gümrük Limitleri 2022 Türkiye'ye Ne Kadar Altın Takı Getirebilirim Türkiye Gümrük Limitleri 2022 Türkiye'ye Ne Kadar Altın Takı Getirebilirim Türkiye Gümrük Limitleri 2022 Türkiye'ye Ne Kadar Altın Takı Getirebilirim

Avrupa ve Almanya’dan Türkiye’ye Altın Getirmek

Ticaret Bakanlığı yönetmeliklerinde sık sıkı değişikliğe gitmektedir. Günümüz kanunlar ve ülkeler arası anlaşmalar sonucunda yönetmelikler çıkaran bakanlık yurt dışından altın getirilen kıymetli maden eşyaları hakkında da kuralları güncel tutmaktadır. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayınlanarak duyurulmuştur. Bu yönetmeliğe göre;

 • Ülkemize yurt dışından getirilebilecek işlenmemiş altın miktarı 5 kilogramdır.
 • Yurt dışından getirilen işlenmemiş altının tahlili gümrük laboratuvarlarında yapılabileceği gibi, isteğe bağlı olarak akredite laboratuvarlardan yapılan sonuçlar da kabul edilmektedir. Bu ve benzeri laboratuvarlardan alınan rapor ve beyannemeler 1 yıl boyunca resmi geçerliliğe sahip olmaktadır. Böylelikle tahlil rapor ve beyannameleri temini için geçen süreden tasarruf sağlanmaktadır. Aynı zamanda tercih edilen akredite laboratuvarlara bağlı olarak tahlil maliyetleri de düşüş göstermektedir.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığının Gümrük Formaliteleri sayfasındaki açıklaması şu şekilde; “Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000.-ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyayı yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyasının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye’den satın alınmış olduğunu tevsik etme şartına bağlıdır” diye belirtildi.

Karayoluyla Türkiye’ye Altın Götürmek 2024

Karayoluyla Türkiye’ye altın götürmek kesinlikle çok riskli bir yöntemdir. Araçla birçok ülkenin sınır kapısından geçtiğiniz için bu ülkelerin gümrüklerine tek tek beyan etmeniz gerekecektir. Avrupa Birliği üye ülkeleri en fazla 430 Euro üzerindeki altın takıları gümrüğe bildirmenizi belirtiyor. Eğer bu tutar üstünde takıya sahipseniz, beyan etmediğiniz ve kontrole tabii tutulduğunuzda altın takılara ve ziynet eşyalarına el konulabilmektedir. Bundan dolayı bilezik, çeyrek altın gibi ziynet eşyalarınızı karayoluyla götürmek uçakla götürmekten daha risklidir.

Yolcunun kullandığı ilaçlarını beraberinde getirmesi mümkün müdür?

Ülkemize gelen yolcuların beraberlerinde ya da gelişlerinden bir ay önce veya üç ay sonraki süreler içerisinde Kararın ekinde yer alan Ek-9’daki liste kapsamı şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçların, yolcuların seyahatleri süresince kullanmaları gerektiğine ilişkin gümrük idaresine belge (sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçete vb.) ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, ülkemizde kalınacak süre göz önünde bulundurularak, makul miktardaki ilacın girişine izin verilecektir.

Yolcu beraberinde hangi evcil hayvanlar getirilebilmektedir?

Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla evcil hayvanlardan (“kedi, köpek ve kuş” ile sınırlı olmak üzere) toplam 2 adet veya 10 adet akvaryum balığı veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla getirilebilmektedir.

Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonları Vergiden Muaf Mıdır?

Evet, vergiden muaftır. Ancak, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik ile 15/06/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 8 sayılı tarifesinin mülga “VIII- Telsiz harçları” bölümü yeniden düzenlenmiş ve tarifeye “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” bölümü eklenerek, ticari mahiyette olmaksızın yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazlarının kullanım izni harç kapsamına alınmıştır.

Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonları Vergiden Muaf Mıdır?

Evet vergiden muaftır. Ancak, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik ile 15/06/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 8 sayılı tarifesinin mülga “VIII- Telsiz harçları” bölümü yeniden düzenlenmiş ve tarifeye “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” bölümü eklenerek, ticari mahiyette olmaksızın yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazlarının kullanım izni harç kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda, yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için 2023 yılı itibarıyla 6091,00 TL tutarında “Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” ödenmesi gerekmektedir.

Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonlarından Alınan Harçlar Nereye Ödenir?

Söz konusu harcın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca veya mobil iletişim sunan işletmecilerce (GSM şirketleri) telefon cihazlarının elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce vergi dairesine veya yetki verilmiş bankalara ödenmesi gerekmektedir.

Yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyeti nedir?

Transit yolcular hariç olmak üzere, yolcu beraberinde getirilip serbest dolaşıma sokulan gayri ticari nitelikteki, kişisel ve ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınır. Muafiyet, her bir yolcu için toplam gerçek kıymeti 430 Avro’yu geçmeyen eşya için uygulanır. Ancak, 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avro olarak uygulanır.

Yolcular 430 Avro’luk hediyelik eşya limiti dâhilinde veya posta yoluyla cep telefonu getirebilir mi?

Hayır. Cep telefonu, Ek-9 liste kapsamı kişisel eşya olarak yolcu beraberinde ülkemize getirilebilmektedir. Hediyelik eşya statüsünde muafen veya vergileri ödenerek veya posta yoluyla cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu yolla cep telefonu getirilmiş olsa dahi hiçbir surette sahibine teslim edilmemektedir.

Yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde gıda ürünleri getirilebilir mi?

Yolcu beraberi hediyelik eşya kapsamında, tüketim amacıyla getirilen bitkisel ürünlerden taze ve kuru meyve ve sebzelerin üç kilogramına, diğer bitkisel ürünlerin ise bir kilogramına kadar muafiyet tanınır. Bunun dışında kalan her nevi ve miktardaki bitkisel ürünün getirilmesi halinde ticari miktar ve mahiyette olduğu kabul edilip buna göre işlem yapılır. Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen 2012/11 sayılı Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ gereğince, et ve süt ürünlerinin kişisel sevkiyat olarak Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’ye gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Yolcu beraberinde getirilen elektronik cihazlar için bir ödeme yapmak gerekir mi?

Evet, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek olan elektronik cihazlardan bir defaya mahsus olmak üzere TRT adına “Bandrol ücreti” gümrük idarelerince tahsil edilmektedir. Ayrıca, yolcu beraberinde getirilen cihaz türü ve televizyon için ekran boyutuna göre değişen miktarlarda TRT bandrol ücreti tahsil edilmektedir. Bandrol Ücretleri 2023

Turistlerin inançları gereği yemeleri gereken özel gıda maddeleri yurda getirilebilir mi?

Turistlerin inançları gereği yemeleri gereken özel gıda maddelerinin gerek yolcuların beraberlerinde gerekse kargo olarak gelmesi halinde, hangi yolculara ait olduğunun ilgili turizm kuruluşu tarafından belgelendirilmesi ve bunlar tarafından tüketileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, bu tür gıda maddelerinin Tarım ve Orman Bakanlığınca kontrol ve müsaade aranılmadan yurda girişine izin verilecektir.

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın getirilmesi için yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonrası olarak tespit edilen sürelerin aşılması halinde süre uzatımı mümkün müdür?

Eşyanın geldiği gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce söz konusu süre aşımına neden olan durumun mücbir sebep ve beklenmeyen halden kaynaklandığının tespit edilmesi halinde bir defayla sınırlı olmak üzere en fazla 6 aya kadar süre uzatımı yapılması mümkündür.

Yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonrası süreler içerisinde gönderilen kişisel eşyanın gümrük işlemleri nasıldır?

Yolcunun yanında getiremediği ve kargo veya posta ile gönderdiği kişisel eşyasında 30 kg ağırlık veya kıymet limiti bulunmamakta olup herhangi bir vergi tahsil edilmemektedir. Kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarihi ispatlamak amacıyla pasaportu ile birlikte eşyanın bulunduğu gümrük idaresine başvurması gerekmektedir.

Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde serbest dolaşıma sokulacak eşyaya ilişkin şartlar nelerdir?

Her bir yolcu için kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen eşyanın geldiği ülkeye göre değişen oranda tek ve maktu vergi uygulanır. Söz konusu vergi oranları eşyanın; – AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18 – Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 olarak uygulanmakta ve eşyanın; a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi, b) Yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi, c) Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi, gerekir. Yukarıda da belirtildiği üzere, yolcu beraberi hediyelik eşyaya ilişkin muafiyet yolcuların yaşına göre, 150 ve 430 Avro değerindeki eşya için geçerlidir. Yolcu beraberinde getirilen eşyanın bu değerleri aşması halinde, 1500 Avroyu geçmemesi kaydıyla eşyanın vergilendirilmesinde muafiyet miktarına [150 (15 yaş altındaki yolcular için) veya 430 Avro] tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısım için yukarıda belirtilen tek ve maktu vergi uygulanır.

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro'yu aşması halinde ne işlem yapılır?

Söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanacaktır.

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın kıymeti nasıl belirlenir?

Yolcu beraberinde getirilen eşyanın kıymeti, ibraz edilen faturaya, satış fişine veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenir.

Türkiye'ye giriş yapan yolcuların beraberlerinde getirecekleri eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için geldikleri ülkede geçirdikleri süreye ilişkin bir sınır var mıdır?

Hayır buna ilişkin bir süre sınırı yoktur, ancak kara hudut kapısından giriş yapan yolculara muafiyet hakkı ayda en fazla 10 defa kullandırılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


İlgili Makaleler


Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen bu site için reklam engelleyici eklentinizi kaldırınız.